Bugun...KÜSİ, KANATLARININ ALTINDA

İstanbul’un sanayi trafiğinin akışkan olduğunu söyleyen İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal, kamu- üniversite- sanayi iş birliğine kanat geren kentin sanayicileriyle büyüdüğünü söyledi. Ünal, üretimin 3’te birini gerçekleştiren İstanbul’un, KOBİ’lerinin daha da yüksekten uçmaya hazırlandığını dile getirdi.

facebook-paylas
Tarih: 10-01-2020 21:31

KÜSİ, KANATLARININ ALTINDA

“MEGA” SANAYİ

Zenginliğini yalnızca “gerdanlığı” olan iki boğazından ve tarihi yapılarından almayan; başarılı sanayi teşebbüsleriyle, ulaşım akslarıyla ve lojistik avantajlarıyla da dikkatleri çeken Türkiye’nin mega kenti İstanbul’u, kentin sahadaki en önemli bürokratlarından ve sanayicilere yakın isimlerinden kabul edilen İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal değerlendirdi. İstanbul’un Türkiye sanayisi için ifade ettiği değeri paylaşan dinamik isim, “8 OSB’li kentimiz, sanayi üretiminin üçte birinde pay sahibi” diye konuştu. Firmaları 4 yıldan bu yana ziyaret ederek kamu-üniversite-sanayi iş birliği sinerjisini pekiştirmeyi hedeflediklerini belirten Ünal, Ar-Ge merkezlerinin de üçte birine ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Gündemde olan yeni teşvik programlarını müjdeleyen Ünal, yerli üretimle ilgili de hassas noktalara temas etti.


SANAYİNİN YÜZDE 42’Sİ

Bizlere İstanbul’un sanayi dinamiklerini tanıtabilir misiniz?

İstanbul’un sanayi dinamiklerinin bugününü değerlendirebilmek için tarihine bakmak gerekir. İlimizde III. Selim ve II. Mahmut dönemlerini de kapsayacak şekilde sanayileşme teşebbüslerinin başladığı görülmektedir. 1800’lü yılların başında Beykoz Kâğıt Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Eyüp İplik Fabrikası kurulmuştu. Bu dönemde Avrupa sanayileşme sürecinin etkisiyle Yedikule’den başlayarak Zeytinburnu, Bakırköy, Yeşilköy ve Küçükçekmece hattında sanayi parkları kurulmuş ve demir/bağlı ürünler, yünlü ve pamuklu kumaş dokuması yapılmıştır. Tanzimat sonrasında devlet eliyle kurulan büyük ölçekli fabrikaların büyük çoğunluğu da yine İstanbul’da. Yani İstanbul’un sanayi yolundaki tarihçesi 200 yıl öncesine dayanmaktadır. Ülkemiz sanayi üretiminin üçte biri İstanbul’dan yapılıyor. Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, reklam ve iktisadi kuruluşları İstanbul’dadır. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’dadır. İlimizde sanayi sicil sistemine kayıtlı yaklaşık 32 bin işletme bulunmaktadır. İstanbul, 8 OSB ve 9 küçük sanayi sitesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

 

İKAME ÜRÜN ÖNCELİĞİ

Yıllık ihracat oranınız ve bu ihracatın içerisinde sanayi ürünlerinin oranı nedir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2018’de Türkiye’nin ihracat toplamı, 168 milyar dolar civarındadır. İstanbul ise bu miktarın yaklaşık 72 milyar dolarlık kısmını karşılamıştır. İlimizden yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, motorlu kara taşıtları, örme giyim eşyası ve aksesuarı, kazanlar-makineler-mekanik cihazlar ve aletler, demir ve çeliktir. Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak bizim hedefimiz, ihracat rakamlarında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ağırlığını artırmaktır. Yerli, yenilikçi ve çevreyi koruyan yeşil ürünlerin üretiminin teşviki için 2015 yılından bu yana Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışmaları kapsamında firma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz, çatı kuruluşlar aracılığı ile sanayicilerimize yönelik konferanslar ve seminerler düzenliyoruz, çalıştaylar organize ediyoruz. Başarı hikâyelerinin aktarımının yapıldığı toplantılar düzenliyoruz. İhracatta getirisi yüksek ürünlerin üretimini teşvik etmenin yanı sıra ithal ettiğimiz ara malların yerine ikame yerli ürünlerin üretimine öncelik veriyoruz. 

 

ARABİSTAN’A ÇIKARMA YAPACAK

Kentin hâkim olduğu pazarlar hangileridir, hangi ülkelerle ticari ilişkiler geliştirilecek?

İstanbul’un ihracat rakamlarında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa ve İtalya ilk sıralarda yer almaktadır. Bakanlıklar düzeyinde ülkelerarası ticaretin geliştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak İl Müdürlüğü olarak biz de Sudan, Bangladeş ve Suudi Arabistan yetkilileri ile birebir ilişkiler kuruyoruz. Örneğin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi adına Bakanlığımızın bilgisi dâhilinde 2019 yılı için Suudi Arabistan ile ortak bir fuar ve sanayi zirvesi organize etmeyi planlıyoruz.

 

YERLİDE HAYAT VAR

Ülkemizdeki KOBİ’lerin yerli üretim başarısını değerlendirebilir misiniz?

Türkiye’de yüksek teknolojiye dayanan, katma değeri yüksek yerli ve milli ürünlerin üretimine dair altyapının oluşturulması bağlamında 2017-2018 yıllarını çok aktif geçirdik. Kalkınma planlarımızın, yaptığımız kanunların ve düzenlemelerin özünde; teknoloji ve Ar-Ge’ye dayalı yatırımların artması, yerli ve milli üretimin desteklenmesi amaçlanmıştır. 2018 yılında hayata geçirilen Teknoyatırım Programıyla Bakanlığımızca teknoparklarda ve kamu araştırma enstitülerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlere destek verildi.  Program çerçevesinde, 26 ilde toplam 204 projenin sözleşmesi imzalandı ve bunlardan 63'ü tamamlandı. Program kapsamında 65 projeyle İstanbul lider il durumdadır. Bakanlık tarafından yapılan ön ödemelerle bugüne kadar toplam 55,5 milyon lira destek sağlandı. Yatırımlarını tamamlayan firmalar, teknolojik ürün kapasitelerini artırdı ve daha önce ithal ettikleri çoğu ürünü yurt içinde üretmeye başladı. Firmalar ayrıca 50'den fazla ülkeye yaklaşık 27,2 milyon liralık ihracat yaptı. Bu örnek aslında ülkemizdeki yerli ve milli sanayiin potansiyelini ortaya koymaktadır.

 

AR-GE’NİN KOÇBAŞI

Ar-Ge potansiyelinizi değerlendirebilir misiniz? Ar-Ge’ye yılda ne kadar pay ayırıyorsunuz?

Ülkemizde 2016’da Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bunun sonucunda Türkiye’nin bütün illerinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknokentlerde teşvikler uygulanmaya başlamıştır. Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışmaları kapsamında bu teşviklerin tanıtımına ilişkin faaliyetler yürüttük. 2016 öncesinde başlamış olan süreç bu tarihten itibaren hızlanarak artmıştır. Türkiye geneli rakamlar bize gelişimin seyrini göstermektedir. 2010’da 39 olan TGB sayısı 61’e ulaşmıştır. İlimizde 6’sı faal 11 TGB mevcut. Yine Ar-Ge merkezi sayısı 2010’da 82 iken bugün Türkiye genelinde 1082’ye ulaşmıştır. İstanbul Ar-Ge merkezlerinin yaklaşık 3’te birine (389) ev sahipliği yapmaktadır. 2016’dan günümüze tüm Türkiye’de kurulan 295 tasarım merkezinin 137’si İstanbul’dadır. Dolayısıyla İstanbul coğrafi olarak, ekonomik ve kültürel kaynaklar olarak Ar-Ge için ülkemizin lokomotifi konumundadır. Ar-Ge için yıllık paya dair veri, geçen yıl Kasım ayında TÜİK tarafından sunulmuştur. 2017 yılında Ar-Ge harcamaları yüzde 21 artmıştır. 2017’de yapılan Ar-Ge harcamaları, bir önceki yıla göre 5 milyar 214 milyon lira artarak, yüzde 21 artışla 29 milyar 855 milyon liraya yükseldi. 2010’dan bu yana geçen 8 yıllık süreçte ulaşılan başarının bir göstergesidir bu. Ancak dünya ülkelerinin Ar-Ge harcamalarına baktığımızda; ABD 476 milyar dolar, Çin 370 milyar dolar harcarken Türkiye’nin 30 milyar liraya ulaşmış olması yine de istediğimiz seviyede olmadığımızı gösteriyor. Dünya ülkeleriyle rekabet noktasında öne çıkabilmek için hızımızı biraz daha artırmamız gerekiyor.


STK’LAR ARI GİBİ

Kent sanayicisinin koordinasyon ve iş birliği performansı nasıldır? Dernek ve SİAD’lar faal çalışıyor mu?

İl Müdürlüğü olarak kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda STK çalışmalarını yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Türkiye’nin en güçlü iş adamları dernekleri ilimizde faaliyet sürdürmektedir. STK yapılanmaları tüm dünyada olduğu gibi artık ülkemizde de çok güçlü ve önemli çalışmalar yapıyorlar. İstanbullu tüm STK’lar gibi iş adamları dernekleri de aktif. 2018’de Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği, Şebinkarahisar Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ataşehir Birlik Platformu, TUĞVA Bağcılar Şubesi, Kurumsal Risk Yönetimi Derneği, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği gibi pek çok STK ile ortak toplantılar düzenledik. 2019’da da İl Müdürlüğümüzün görev alanında yer alan konularda hepsiyle çalışmaya hazırız.

 

ÇAĞI KOBİ’LERE YAKALATACAK

KOBİ’lerin sizlerden talepleri nelerdir? Masanızda ne tür bir “yapılacaklar listesi” mevcuttur?

KOBİ’ler Türkiye sanayisinin yüzde 99’unu oluşturuyor. Dolayısı ile ekonomimiz için önemleri büyük. Bu bağlamda KOBİ’lerin talepleri de elbette Bakanlığımız politikaları için yönlendirici nitelikte. KOBİ’lerin finansa ulaşım problemleri kapsamında yeni teşvik programları Bakanlığımızın gündeminde. Özellikle teknoloji yatırımlarına yönelik yeni teşvik programları 2019 yılı içerisinde duyurulacaktır. İmalat sanayinde dijitalleşmeye katkı sağlayacak yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’leri desteklemek için hazırlanan proje teklif çağrısı 2019 yılından itibaren hayata geçecek. Büyük veri, nesnelerin interneti, otonom robot teknolojileri, akıllı sensörler ve eklemeli imalat gibi alanlarda yeni ürün ve yazılım geliştiren KOBİ’lere işletme başına 1 milyon liralık proje desteği vereceğiz. Bu teknolojileri imalat sürecine adapte etmek isteyen KOBİ’lere de aynı tutarda katkı sağlayacağız. Nitelikli insan kaynağı, ülkemizde KOBİ’lerin talepleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bunu sağlayabilmek için Milli Eğitim ve üniversitelerle ortak çalışmalarımız sürüyor. Dijital dönüşüm de ülkemiz KOBİ’leri için önemli bir başlıktır. Bu dönüşüm sürecinde KOBİ’lerimizin, Bakanlığımızın öncülüğünde ilerlemeye ihtiyaçları var. 2018 yılı Haziran ayında yayınlanan Dijital Türkiye Yol Haritası bir kılavuz niteliğindedir. Dijital dönüşüm yolunda çalışmalar artmaktadır. 11 Aralık’ta Ankara’da Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi açıldı. Merkezde işletmelere teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek ve danışmanlık hizmeti sunulacak. 2020’ye kadar bu merkezlerin sayısının 10’a çıkması planlanmaktadır. Yeni sanayi alanlarına dair talepleri var KOBİ’lerin. Bu başlık altında da Bakanlığımız çalışıyor. Sanayi alanında da değişim ve gelişim söz konusu. Ülkemiz için en iyiye ulaşma yolunda bu değişim sürecini yakından takip ediyoruz. KOBİ’lerimizin çağı yakalayabilmesi için her zaman onların yanındayız.Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER POLİTİKA Haberleri

HAVA DURUMU
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HABER ARŞİVİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI